ABETI don GIUSEPPE

don
GIUSEPPE
ABETI
Presbitero diocesano
Prato
29-03-1933
29-06-1958
Italia
Italia