ABETI don GIUSEPPE
Presbitero diocesano
ADAMEK lic. in teol. don ANDREA
Presbitero diocesano
AGIUS dott. don LUIGI
Presbitero diocesano di altra diocesi
AIAZZI mons. can. VITTORIO
Presbitero diocesano
ALBERTI padre GIAMPAOLO
Presbitero diocesano
ANDREA don GUGLIELMI
Presbitero diocesano
ANTALUTE PAVEL
Presbitero
ARAKKAL don JOY
Presbitero
ASTO GOMEZ don WALTER VICTOR
Presbitero
BALDANZI don PAOLO
Presbitero diocesano
avanti